Baví mě hrát si se slovy. Tak to prostě trochu zkouším…
#3249


Takovejch slov,
ale pověděnýho
není nic.

#3248


po probdělé noci
snažím se upamatovat
na úryvek posledního snu
zahlédnu ploutev lipana
je lipan

#3247


Miláčkovi

         stýská se mi
         po stýskání

#3246

zavoní kardamon
proplete se pod rameny
zase zmizí
káva na stolku
v bílém šálku
z

#3245

V ptačím hejnu
všichni po dvou.
Já však sám!
Chtěl bych s nimi
ve větru

#3244

Ve spěchu

jsem u nádraží. stojí tu Rychlá. dva saniťáci a nosítka. život je. komu

#3243

postupně jsem procházel Městem
od severu k jihu
hledal básně ztracené
dřevěnou zvonkohru
okapovou rouru

#3242


Na ostrovech Svatého Ignáce,
dvakrát do roka,
hned po sklizni,

sejde se
celá vesnice
a

#3241

Pod vzkvetlým javorem
su já
a ty dolej.

*

Protírám si
oči.
Zapomněl jsem plakat.

*

Ze

#3240

muž naproti přijímá telefonní hovor
promne si oči
pokládá telefon
mlčí
je zmatený
těká pohledem

Konec blogu. Zpět na začátek?