Baví mě hrát si se slovy. Tak to prostě trochu zkouším…
#3358

cítím krev
vůni dávných želez
rozkročena
jsi šelma v klíně
krvesnubná

jsi výhonek času

#3357

rozkročen
mezi kohouty střech
pod nohou
kroutí se
zkrotlý vítr

#3356

kdo otočí se
až bude po všem
vlny až zaplaví
to místo kde  
jsem na

#3355

Tak dlouhá noc.
Co hvězd je na střeše.
Kde Milý jsi,
které jsi k potěše?

#3354

ohlédnu se
kdosi známý mne volá
všechno je
jinak

#3353

M. se probouzí
s úsměvem na rtech.
Je krásný den,
vzpomene na výlet do Brd.

#3352

potok zurčí
oblaka běží za kopec
to se děje
bez mého přičinění

#3351

I. W.

Když spí
má zavřené oči.

#3350

Dlouhý stín kostelní věže
se pomalu plazí
po fasádě domu na náměstí.
Za chvíli se

#3349

než půjdeš spát

zapiš třemi slovy
jaký byl dnešní den

Konec blogu. Zpět na začátek?