Baví mě hrát si se slovy. Tak to prostě trochu zkouším…
#2780

Sám před zrcadlem
se sebou bojuji.
Vypadá to na pat.

@

Kukačka mi
počítala léta.
Najednou

#2779


ve vlasech stříbrné hřebínky
hřebínky stříbrné máš
trčící hřebínky na všechny strany
hřebínky ježovek
hřebínky

#2778

Zlomil jsem květinu
nad ránem způsobil konec světa.

Nevšimli jste si padajících hvězd
a bortící

#2777

Slunce jako z opálu,
svítí na hodné
i nehodné.

I kukačka v listí schovaná,
dnes

#2776

V okamžiku zrození,
kdo by nám pláč vyčítal?
Na křik, jen úsměv, krátká je odpověď.

#2775

Když brala jsi do ruky čajník

Pohlédla jsi na mne
tím pohledem obzvlášť milým.
Znamenal

#2774

Češeš si vlasy
jako by to bylo obilí.
A zlaté snopy prostě leží opodál.

#2773


široká řeka omývá
nožky ledňáčkovy

#2772

nehýbej se
teď
po ramenou sklouznul ti
plášť
nebo báseň

#2771

Barevné světlo chrámu
         dopadá tam,
   kde nikdo
          není.

Přítmí
      pohlcuje současnost.

Je dobře,
  že za

Konec blogu. Zpět na začátek?