Předchozí | Následující
Kleopatra
Slunce rudne. Kapka zlata na tvá záda zlatou čáru kreslí, zlatého hada.
Stopa zmije v bedrech. Slunce rudé. Kapka zlatá. Usnem spolu.
Jitro vstává.
*Marcus Antonius*