Předchozí | Následující
Holoubátka

Galantní poezie

Má Paní,

proč holoubátka pod plachetkou máte?
Proč dusíte je tak?
Svobodu ptáci potřebují
a holub je přec pták.

Odkryjte je trošku, ať nadechnou se
a uletí-li pak,
tvorové nevděční to byli
tak ať trefí je šlak.