Předchozí | Následující
#1340

Modlitební mlýnky
se pohnuly
samy od sebe. Říkám Óm.

֍

Uprostřed lesa
křivá jablůňka.
A nese ovoce!

֍

Rodí se nové slovo,
když štětcem
dotknu se papíru.

֍

Prstem zamazaným od barev
přikryl oblohu.
Měsíc zmizel.

֍

Podobají se volavkám
skvrny od tuše
na bílém papíře.