Předchozí | Následující
Zítra

Mt 2,16-18

zítřek nebude
slunce k smrti vyděšené
popel všude

a ohně
Zvíře bez udidla
vlasy a kostmi a nemluvňaty nedosycené

zděšené průvody
bez rozdílu v prvorozenství
jdoucí do podsvětí

slunce nevyjde
už není
komu by svítilo


I přes to, že se svátek tzv. Mláďátek slaví už 28.prosince, scéna vyvraždění betlémských chlapců chronologicky následuje po příchodu mudrců do Betléma.