Předchozí | Následující
Svátek Svaté rodiny

Když odešli, hle, Josefovi se zjevuje
ve snu Anděl Páně a říká mu: „Vstaň,
vezmi dítě a jeho matku a uprchni do
Egypta; a zůstaň tam, dokud ti neřeknu.
Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je
zahubil.“ Vstal, vzal v noci dítě a jeho
matku a uchýlil se do Egypta; a zůstal
tam až do Herodovy smrti, aby se naplnil
tento prorocký výrok Páně:

Z Egypta jsem povolal svého syna.
(Mt 2,13-15)