Předchozí | Následující
Šabat

Měl bych teda asi říct, že „Mám přítele, kterej…“, ale místo toho…, vlastně jo - „Měl jsem přítele, kterej mi vyprávěl tenhle příběh. Příteli se má věřit a tak já mu teda věřím, že jak mi ho vypravoval, tak je vopravdu pravdivej.“

Byl pozdně jarní, teplý večer a do malého domku u moře, kdesi v Řecku, se opíraly poslední paprsky slunce. Za necelou hodinu měl začít Šabat.

Benjamin seděl v křesle a pomalu se pohupoval. Pročítal se Šemotem a přemýšlel nad tím, co slyšel v synagoze. Jak dlouho je už na světě? Benjaminovi bylo sedmdesát dva let, ale jeho rodina přišla do Řecka ze Španělska mnohem dříve, tehdy, když začali být ve své vlasti pronásledováni. Byli Sfaradim a Evropou putovali už nějakých pět set let.

Benjamina ze vzpomínek vytrhl dětský křik a taky vůně. Vůně koriandru, šalvěje, myrty a samozřejmě jehněčího s cizrnou, které měl tak rád a které se chystalo na šabatovou večeři.

On a jeho žena Miriam měli návštěvu. Na Šabat přijeli synové s manželkami a dětmi. „Ještě, že máme dům pro tolik hostů“, pomyslel si.

Zvedl se z křesla a šel za Miriam. Šabat právě začínal. Než se hosté usadili kolem stolu, odběhla si Miriam ještě naposledy do kuchyně zkontrolovat tu zatracenou cizrnu.

Miriam byla dobrá kuchařka. Věděla, jak vařit pro dva tak i pro šestnáct lidí jako dnes, ale nějak v tom shonu zapomněla, že by ji měla dát vařit dřív. Nyní tedy vešla do kuchyně, podívala se na oprýskaný sporák a pak se jako opařená vrátila mezi hosty, aby zapálila šabatové svíce. Benjamin dal požehnání dětem i celé rodině.

yesimkha Elohim ke'Efrayim ve'khimnasheh.
yesimeikh Elohim ke'Sarah, Rivka, Rachel, ve'leah.

yevarekhekha Adonai veyishmerekha,
ya'eir Adonai panav eleykha vichuneka,
yissa Adonai panav eleykha, v'yeseim lekha shalom.

Podle šabatového nařízení se mělo za malou chvíli nosit jídlo. Benjamin za ta léta společného žití cítil, že je Miriam jakási nesvá. Na jehněčí se ale hodně těšil a divný pocit z Miriam se proto pokusil někam zasunout.

Paní domu se snachami začaly přinášet večeři. Právě teď došlo i na cizrnu, kterou už Miriam nemohla ani cítit. Byla stále nedovařená, dalo by se spíš říct - dost tuhá. Někdo v tom zmatku nechal uhasnout pod hrncem a nebylo možné, kvůli probíhajícímu Šabatu jídlo dodělat.

Benjamin po prvním soustu ztuhl a rozhlédl se po ostatních. Cítil se podvedený. Podvedený tak, jak může být podvedený dvaasedmdesátiletý Sfaradi. Tak, jak je podvedené dítě, kterému někdo vezme právě darovaný dárek. Pomalu začal polykat žluté kuličky cizrny.

Jehněčí bylo skvělé. Benjamin však věděl, že dnes se mu nebude Birkat Hamazon říkat lehko.

Barukh attah Adonai eloheynu melekh ha'olam
hazzan et ha'olam kullo betuvo, bechen bechesed uvrachamim.
Hu notein lechem lekholbasar ki le‚olam chasdo.
Uvtuvo haggadol tamid lo chaseid lanu
ve'al yechsar lanu mazon le'olam va'ed,
ba'avur shemo haggadol. Ki hu El zan umfarneis lakhol,
umeitiv lakol umeikhin mazon lekhol b'riyotav, asher bara.
Barukh attah hazzan et hakkol. Amein.

Tak takhle nějak mi to můj vzdělanej přítel Philippe Géraud vyprávěl. No, možná že to bylo kapánek jinak, ale už se ho na to nemůžu zeptat. Hezkejch pár let se na mě a moji Fabienne směje tam z vrchu, však víte. Philippe mi ten příběh vyprávěl, když jsem byl ještě malej kluk. Chodili jsme spolu po lesích kolem Tronçais a bylo to pěkný. No, mám-li bejt upřímnej, Židy jsem neměl rád. U nás, v mým kraji, jich bylo spoustu, aspoň se mi to tak zdálo a byli, no, jiní. Ne jak my.

Z vyučování katechismu jsem věděl, že sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu, ale potom, co mi Phillipe řekl tuhle svoji historii, jsem se na ně začal koukat trochu jinak. Pro Boha musí bejt přeci úžasný mít kámoše, který jsou mu věrný. Kterejm nevadí nedovařená cizrna a dělaj všechno přesně tak, jak jim kdysi řek`, že se to má dělat, protože tak je to nejlepší. Myslím si, že je asi rád, že sou umíněný a trvaj na svým. Nebo se mejlím?

Jo a až se budete toulat tady někde u nás, stavte se. Rád vás uvidím a víte, strašně rád vyprávím.

Něco o Šabatu pro ty, kteří vládnou English a odkud jsem také čerpal.
http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Shabbat/shabbat.html