Předchozí | Následující
Rozsudek

Odsouzen k životu! Pal!
Četa andělů pohnula bílými křídly.

Vznáším se k zemi,
padám nebem.

Mám zhasínat tmu,
či rozžíhat plamen?