Předchozí | Následující
Ráno

Dnes již plášť barvy holubičí modři
po ránu jsi hledala.

Však čelenku, na dvě nitě silnou,
ze zlata, sis stále nechala.

Už strojíš se za neřestnici
co zbytek krásy jeřabinou halí.

A pohledáváš po truhlici
závoj, jenž chladná rána zkalí.