Předchozí | Následující
Nikdo už nečeká

Haiku

Ztichlé moře
a šedý buřňák jen,
loď z dálek vítá.