Předchozí | Následující
Já & Ty

Já odpočívám,
ty z paprsků slunce a zralých jablek vineš červánky.

Já spím,
ty počítáš hvězdy na nebi,
kdybych se uprostřed noci probudil,
měl Mléčnou dráhu na dlani.

Já vstávám,
ty z řek a potoků svýma rukama mlhu a mračna tvoříš.

Já se lopotím,
ty pšenici vůní chleba sytíš.

Já v údivu stojím,
ty pro mne hoříš.

Exodus 3, 1 – 12

Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.

Řekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“ Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho

Bůh zprostředku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“

Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“