Předchozí | Následující
Čekání

Jsme nazí
vysvlečeni na kost.
A jako hosté v předpokoji
dole v zemi
čekáme na Věčnost.