Předchozí Následující
#0536

Pozdrav z Caporetta

Prsty saháš do oblak.
Dlaněmi se dotýkáš mraků.
Když pláčeš, plníš moře.
Když se směješ, rozkvétají stráně.

Tvá údolí jsou široká jako plece bojovníků.
A soutěsky úzké jako pasy mladých dívek.
Hluboké jsou tvoje propasti. Hluboké a temné jako nejčernější noc.
Kdo, kdo jsem já, že mi všechno toto dáváš darem.

Kdo jsem já, že na mne myslíš.