Předchozí Následující
#3157

Jidáš

vrstva mycelia mi pokrývá oči
takže takový jsem opravdu byl?

hmatám ve tmě kolem sebe

ruka která zde není
ta mě měla tou tmou provést

nevidět je hrozné

zdávalo se mi o oázách plných vody
arabští kupci mi o nich vyprávěli

beznaděj

aspoň jediný záchvěv hvězdy
pořád slyším jen šumění osik

a provaz mojí smyčky
ten do nich bude tlouct navěky