Předchozí | Následující
#1646

Mám rudo před očima
z bukového listí,
které je všude.

֍

Na střevlíka
chyceného ve spáře
dopadla první vločka.

֍

Jeden z tónů
zní lépe než ostatní.
Pískám si na hubu.

֍

Cesta jdoucí k tobě
je plná mokrého listí.
Co asi děláš?

֍

Dírkou v zemi
prosvítá slunce.
Na něm vrabčák. Sedí v louži.