Předchozí | Následující
#1490

Chceš?
Zahrajem si čáru.
Čáru o políbení.
Támhle za jalovec se schováme.
Pak, pak ti dám,...
jablko ti dám, abys neplakala,
až mi dáš to políbení.
Dám ti jablko jako znamení.
Že jsme svoji, támhle za jalovcem.
Bude to znamení,
navždycky zakopaný.