Předchozí | Následující
#1400

Ukumele sekutupel,
řekl jsem cizí řečí,
když blížil jsem se k tobě zezadu.

Ty jsi na to odpověděla - Pomilujeme se.
A byla to pravda.
Neboť "Ukumele sekutupel" odpradávna značí - Patříme k sobě.