Předchozí | Následující
#1369

Už se nebojím.
Ptal-li jsem se kdy,
vím, že Nebe je.
A co skryto bylo,
skrz bolest a soužení,
bylo mi i ukázáno.
Oznámeno
andělskými hlasy vše
od stvoření až ke konci věků.