Předchozí | Následující
#1167

Rituál

Stává se mi býti rituálem
popíjet po ránu kávu na verandách otočených k jihu.
Po několikeré roztržce zjistil jsem však,
že rituál časem se obnosí
a je úlevné jej pozměnit.
Proto navrhl jsem,
kávu píti nazí, zaklínění v oblouku úzkého okna vedoucího z koupelny.
Návrh, musím říci, byl kvitován především chodci a policistou, stojícím na křižovatce proti oknu.

/Vive la France/

Takový krátký Sorrentino nebo francouzská nová vlna.