Předchozí | Následující
#1162

Experiment

Držím jej v dlani a vypadá zmateně.
Hrudníček se rychle zvedá,
zobáček rozevírá
jako by hledal mouchu.

Mírně zvětšuji sevření.
Hrudník se zvedá pozvolna.
Zobáček je otevřen téměř neustále.
Nevypadá zmateně, ale spíš zděšeně.

Znovu svírám dlaně.
Hrudník se přesta zdvihat.
Po několika minutách sevření hlavička klesá.
Po rozevření dlaní se pohyb neobnovuje.

Zdá se, že zkoumaný subjekt není dosud připraven na lidský dotyk.