Předchozí | Následující
#1109

Zlaté husy
nad zlatými poli
se snopky zlata v zobácích.

Ozývá se občasné zakejhání
a ozvěna zlatého léta
zpoza hráze Rožmberka.