Předchozí | Následující
#1056

Jak se věší obraz

Na úsvitu dne
Když loupají se
Poslední hobliny noci
Přisuneš stoličku
Na připravené místo

Pod trám
Nebo pod dřevěné schody do podkroví
Stoupneš si na ni
Zatlučeš skobu
Tam, kam až dosáhneš
Pak vezmeš metr, možná dva, hladkého provazu
A smyčku, tak jen aby ses protáh

Pohlédneš z okna
Na budící se město
Na modré ptáky v poli
Na starou hrušeň
Na železnici s kouřícími vlaky
Na mlékárnu na protější straně ulice
Na drožkáře s drožkou
Na les vyřezaný v obzoru
Na mraky zbarvené prvním sluncem

Potom se zavěsíš do smyčky
A visíš
Obraz visí
Navždycky