Předchozí Následující
#3148


    sbíral jsem do krabic
    peří vzácných ptáků
    do herbářů
    ukládal jejich skřeky

    když bylo dobré počasí
    vyrážel jsem na lov
    zachytit některou ze vzácných barev
    dělával jsem to od Počátku

    když přišly plískanice a zima
    vypouštěl jsem ptáky a zvuky a barvy zase zpět
    a přesto nakonec
    rozhodli se mě zabít

    to píšu teď
    když všechno je dokonáno
    krabice a herbária rozšlapány
    když mě pro své potěšení ukamenovali

                                                           /Ze Svitků/