Předchozí Následující
Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem dobrá vůle.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.