Předchozí | Následující
#1610

Poměrně dlouhá karavana,
zaprášená červeným prachem cest,
zastavuje před hotelem Morava.

Velbloudi pokojně stojí,
velbloudáři kouří a čekají,
zda-li kdosi nevyjde.

Po jisté době
se karavana dává znovu do pohybu.

Jediným znamením,
že tu někdo byl,
jsou hromádky velbloudích koblih a obláčky cigaretového kouře,
zavěšené v portálu hotelu.

V jednom z oken se rozžíná světlo
do té doby mrtvého pokoje.