Předchozí | Následující
#1453

Beránci ve tmě nehnuté
pásli se na poli.
Pásli se, pásli,
hřmotní voli s povozy s kamením
z nebe je vyhnali.