Předchozí | Následující
#1059

Vítr

Z jeho úst
místo zpěvu
do hlíny padají,
semínka béru,
ježatky a srhy.
Zní tóny šalmají.